رسم های عجیب و غریب آلمان

رسم های عجیب, همانطور که در بسیاری از فرهنگ ها اتفاق می افتد، سنت های عروسی در آلمان خیلی قبلتر از خود مراسم برگزار می شود. یکی از این رسم ها polterabend نام دارد. Polterabend چند شب زودتر از شب عروسی انجام میشود. بصورتی که به عنوان یک شام تمرین معمولی شروع می شود. وقتی [...]
بیشتر بخوانید