وب سایت ایوونک، تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.

_ میزبانان متعهد می‌شوند در همه مراحل ثبت اقامتگاه تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند.
میزبان متعهد می‌گردد کلیه اطلاعات اقامتگاه را با صداقت کامل ثبت کند.
_ مسئولیت ناشی از ارائه اطلاعات نادرست و ناقص با شخص میزبان میباشد.
_ در صورتی که سایت ایوونک تشخیص بدهد اطلاعات اقامتگاه نادرست میباشد یا در صحت اطلاعات تردید کند، می‌تواند تا سقف هزینه روزانه رزرو اقامتگاه، میزبان را جریمه کند.
_ میزبان می‌پذیرد هرنوع تغییرات در امکانات، شرایط وقیمت ‌گذاری اقامتگاه را در اسرع وقت در سایت ایوونک بروزرسانی کند یا دراختیار تیم پشتیبانی ایوونک قرار بدهد.
_ میزبان متعهد می‌گردد هر اقامتگاه را فقط یک بار در سایت ایوونک به ثبت برسد در غیر این صورت ممکن است بدون اطلاع قبلی صفحه اقامتگاه مسدود شود یا دسترسی میزبان به حساب کاربری قطع گردد.

مرحله 1 از 2

50%

_ میزبان متعهد می‌گردد به جز مبلغی که توسط سایت ایوونک بابت رزرو اقامتگاه دریافت می‌شود، هیچگونه هزینه دیگری را تحت هیچ شرایطی از میهمان دریافت نکند.
_ میزبان موظف است درهنگام پذیرش میهمان، مدارک شناسایی و همچنین سایر مدارک لازم را قبل از ورود میهمان به اقامتگاه، بررسی و اعتبارسنجی نماید.
_ میزبان متعهد میگردد مسئولیت ناشی از وارد شدن صدمات به اقامتگاه یا امکانات آن در مدت زمان اقامت، با میهمان میباشد و سایت ایوونک هیچگونه مسئولیتی را در زمینه سوء رفتار میهمان از قبیل وارد آوردن خسارت یا ارتکاب جرم توسط میهمان بر عهده نمی‌گیرد.
_ میزبان متعهد میگردد هرگونه تغییر در جزییات رزرو را با هماهنگی سایت ایوونک انجام دهد وازهرگونه توافق مستقیم با میهمانان که مطابق با اطلاعات رزرو نباشد، خودداری نماید در غیر این صورت ممکن است دسترسی میزبان به حساب کاربری قطع شود یا میزبان تا سقف هزینه روزانه رزرو جریمه گردد.

_ میزبان متعهد میگردد کلیه اطلاعات میهمان سری میباشد و حق انتشار آن‌ها را به هیچ وجه ندارد و تحت هیچ شرایطی اطلاعات را در اختیار دیگران قرار نمیدهد.

_ میزبان می پذیرد که سایت ایوونک حق دارد در هر زمان، قسمتهایی از قوانین و مقررات را حذف و تغییر دهد و یا بندهایی جدید به آن اضافه کند. میزبان باید قوانین و مقررات را به طور مرتب بررسی نماید تا از همه بندهای آن مطلع گردد.
_ میزبان می‌پذیرد که سایت ایوونک این حق را دارد تا از نمایش یک یا چندین اقامتگاه خودداری کند و همچنین ثبت اقامتگاه در سایت ایوونک هیچگونه حقی را برای میزبان ایجاد نمی نماید.
_ میزبان متعهد می‌گردد در ساعات مقرر آمادگی کامل را جهت پذیرش میهمان داشته باشد و زودتر از زمان مقرر شده میهمان را مجبور یا تشویق به ترک اقامتگاه نکند.
_ میزبان متعهد میگردد در صفحه اطلاعات اقامتگاه از نوشتن هرگونه اطلاعات یا مشخصاتی که مالکیت آن به او تعلق ندارد ، خودداری کند.