رسم های عجیب, همانطور که در بسیاری از فرهنگ ها اتفاق می افتد، سنت های عروسی در آلمان خیلی قبلتر از خود مراسم برگزار می شود.

یکی از این رسم ها polterabend نام دارد. Polterabend چند شب زودتر از شب عروسی انجام میشود.

بصورتی که به عنوان یک شام تمرین معمولی شروع می شود.

وقتی همه به هم می پیوندند تا بشقاب های پرسلن(نوعی بشقاب سرامیکی چینی) را به عنوان ابزاری برای آرزو کردن همسران برای خوشبختی بشکنند.

به سرعت یک نوبت عجیب به وجود می آورد.

البته خییلی جالب است که هرچه تعداد ظروف سفال شکسته بیشتر باشد

شانس این زوج در زندگی متاهلی خود نیز بهتر خواهد بود و برای رد شدن از موانع زندگی آماده میشوند.

بعد از اتمام شور و شوق ، زن و شوهر ظروف سرباز یا مسافر را به عنوان

سمبل تمیز می کنند که می توانند در انجام کارهای اصلی به خوبی کار کنند.

این مراسم در بیشتر نقاط آلمان انجام میشود

در تمام کشورها با هر نوع فرهنگ و آداب رسومی از این نوع مراسم بسیار زیاد پیدا خواهد شد.

آشنایی با این مراسم کمک بسیار زیادی در شناخت فرهنگ های دیگر به ما خواهد کرد.

رسم آلمانی